Přednosti elektronických slovníků Lingea Lexicon

Většina zákazníků, kteří se dosud se slovníky Lingea Lexicon nesetkali, případně dosud používali jen volně dostupné slovníky na internetu, si elektronický slovník představuje jen jako knížku na obrazovce, v horším případě jako dva sloupce slov ve tvaru heslo - překlad. Slovníky Lingea Lexicon ale nabízejí mnohem více. Jejich ovládání a používání je velmi snadné a uživatelsky příjemné i díky rychlosti vyhledávání.  Slovníková data jsou pečlivě zpracovávána zkušenými lexikografy, kteří neustále pracují na jejich aktuálnosti. 

Ke klíčovým vlastnostem všech našich produktů patří:

Jednoduché ovládání

Zatímco v knižním slovníku musíte někdy zdlouhavě listovat, elektronické slovníky Lingea nabízejí hned několik možností, jak vyhledat neznámé slovo. Můžete ho napsat do zadávacího pole či ho přenést přes schránku. Program lze též nastavit tak, aby se heslo zobrazilo hned po vložení textu do schránky z libovolné aplikace, okno Lexiconu se přitom vyhoupne nad ostatní aplikace, takže hned můžete vidět překlad neznámého slova. Konečně nejjednodušší možností je funkce mouse-over, díky níž stačí najet kurzorem nad slovo v dané aplikaci a ihned se zobrazí jeho překlad. Tato funkce je na českém trhu unikátní a jsou jí vybaveny všechny slovníky Lexicon 7 včetně jeho předchozích verzí. Funkce je dostupná pouze na počítačích s OS Windows.

Tvaroslovné hledání

Slovníky jsou vybaveny schopností vyhledat heslo v libovolném tvaru. To znamená, že nemusíte slovo převádět do jeho základního tvaru, Lexicon 7 sám ke slovu vezmu najde heslo vzít, ke slovu jsme heslo být, ke slovu indices anglické heslo index, podobně v jiných jazycích. Tuto vlastnost velmi oceníte právě v kombinaci s funkcí mouse-over nebo v případě, že cizí jazyk neznáte natolik dobře, abyste si základní tvar odvodili sami. Dotazy lze zadávat také pomocí zástupných znaků ? a * nebo lze hledat i podle slovních druhů, oborů, stylů nebo regionů.

Tabulky tvarosloví

Produkty řady Lexicon 7 jsou vybaveny velmi užitečnou funkcí - ke každému heslu mohou zobrazit podrobné tabulky jeho skloňování nebo časování, a to pro všechny námi nabízené cizí jazyky.

Příbuzná slova

Slovníky Lexicon kromě hesla zobrazí i mnoho dalších užitečných informací, které v knižním slovníku nenajdete. Máme na mysli např. synonyma či antonyma k danému heslu, seznam všech slov se stejným slovním základem, ale jinou předponou či příponou, seznam všech složených slov či kolokací, které obsahují kmen nalezeného slova, odkazy na tematické okruhy, které dané heslo obsahují. Díky těmto informacím si můžete zcela nenásilně rozšiřovat znalosti i slovní zásobu. Synonyma 

Namluvená výslovnost

Kromě obvyklého fonetického přepisu výslovnosti jsou slovníky obohaceny o možnost poslechu vzorové výslovnosti. Tu namluvili pečlivě vybraní rodilí mluvčí a poslechnout si ji můžete v CD kvalitě.