O překladačích

Vývoji jazykového softwaru i dat se věnujeme více než 20 let. Za tu dobu jsme nasbírali spoustu zkušeností a vytvořili řadu nástrojů, technologií a aplikací, jako jsou slovníky a překladače. Na jejich vývoji pokračujeme i nadále, překladače zlepšujeme ve spolupráci se špičkovými univerzitními pracovišti, jako jsou například University of Edinburgh nebo MFF UK v Praze. Viz například tento mezinárodní projekt http://www.himl.eu/. Chceme-li dosáhnout skutečně dokonalého překladu, pak už nelze vystačit jen se slovníkem a morfologií.

 
Obecně je potřeba vyřešit základní problémy:

  1. Výběr správného významu, což se týká všech vícevýznamových slov.
  2. Pořadí slov ve větě.
  3. Použití správných tvarů slov cílového jazykka.
  4. Idiomatičnost a další atypičnosti jednotlivých jazyků.

 

Informativní překlad se zabývá překladem celých vět a článků z jednoho jazyka do druhého. Překlad sice není a ještě nějakou dobu nějaký čas nebude dokonalý, umožňuje však čtenáři v obecné rovině pochopit, o čem se v daném článku nebo na webové stránce píše. V současnosti nabízíme překladače pro 8 jazyků: čeština, angličtina, němčina, francouzština, polština, ruština, slovenština a španělština.