header_wide.png (83 KB)

Jaro 2020

Usnadněte si práci s překladačem

Automatický překlad je velmi složitý úkol, který se už desítky let snaží vyřešit spousta vývojových týmů. Za tuto dlouhou dobu prošel několika generačními proměnami od jednoduchých řešení využívajících překladové a morfologické slovníky přes frázové překladače založené na velkých korpusech dat a statistických modelech až po dnešní neuronové překladače napodobující činnost lidského mozku.

Abychom byli schopni připravit opravdu kvalitní řešení, musíme ze sebe vydat to nejlepší a naplno využít všech našich dosavadních znalostí, zkušeností, dat i technologií. K nim patří:


■ perfektní znalost specifik mnoha světových jazyků

■ rozsáhlé korpusy dat pro tvorbu jazykových modelů: více než 150 miliard slov ve 40 jazycích

■ vlastní nástroje pro správu, čistění a značkování korpusů

■ neustálé sledování nejnovějších trendů v oblasti Machine Translation včetně účasti na evropských projektech a konferencích

■ trvalé rozšiřování a zdokonalování překladových a morfologických slovníků

 

Překladače dnes neslouží uživatelům jen pro rychlý překlad neznámého textu „z okna do okna“. Kvalitní řešení využívají firmy a instituce, které mohou překladové nástroje začlenit do svých webových aplikací, informačních systémů či DMS.

V současné chvíli na našich serverech běží překladače už pro více než 20 světových jazyků, aktuální kvalitu překladu si můžete jednoduše vyzkoušet. Otestujte si nejen překlady z/do češtiny, ale také z/do angličtiny (v posledních testech jsme dosáhli lepších výsledků než Google, především pro slovanské jazyky, které jsou pro nás stejně důležité jako velké světové jazyky).

Podobně jako lépe sednou šaty od krejčího nebo oblek ušitý na míru, i v oblasti strojového překladu lze dosáhnout ještě lepších výsledků tím způsobem, že překladač připravíme přímo pro určitou oblast, např. medicínu, strojírenství apod. Ve společnosti Lingea používáme speciálně připravený překladač k efektivnějšímu překladu průvodců, což v konečném důsledku přináší možnost vydat i průvodce pro méně obvyklé destinace, jako jsou Kapverdy, Filipíny nebo Tanzanie.

    

CAT = nejlepší přítel překladatele

CAT je zkratka z anglického computer-aided translation (počítačem podporovaný překlad). Jedná se o široce rozšířený typ software pro profesionální překladatele, bez kterého se moderní překladatelství neobejde.

Poskytuje uživatelské rozhraní pro definici překladových úkolů a vlastní překlad. Klíčové pro produktivitu i kvalitu výsledku je efektivní nerušivé rozhraní, které uživateli ukáže všechny užitečné informace a přitom neruší informacemi v danou chvíli nepotřebnými. V případě překladatelů se jedná zejména o dobrý přehled o kontextu každé překládané věty, dělení na odstavce a podobně.

cat_doodle.png (41 KB)


Důležitou složkou každého CAT nástroje je překladová databáze, do které se průběžně ukládá překládaný text a při budoucích výskytech shodných či podobných segmentů dostává překladatel návrhy z dřívějšího překladu, které buď potvrdí, nebo patřičně upraví. To napomáhá konzistenci a věcné správnosti překladu a současně zrychluje práci.

freelancer_translate.png (641 KB) cat_translate.png (501 KB)

    

Kdy použít strojový překlad a kdy se mu raději vyhnout?

Nejste si jistí, jestli je strojový překlad přesně to, co pro překlad svých dokumentů potřebujete? Na následujících řádcích se dozvíte nejen o výhodách strojového překladu, ale také o tom, kdy strojový překlad využít, i kdy se mu naopak raději vyhnout a využít služeb profesionálního překladatele.

Někdy je obecné porozumění textu všechno, co od překladu potřebujeme. V takovém případě poskytuje strojový překlad naprosto přijatelnou alternativu. Pokud překladač dostane vhodná a správná data, dokáže se vytasit až s překvapivě dobrými výsledky. Na druhou stranu překladač nikdy nemůže překonat překlad od profesionálního překladatele. Je tedy důležité vědět, co překladač zvládne a nezvládne přeložit, a kdy by se měl použít.

Výhody strojového překladu

Strojový překlad umožňuje rychlé a všeobecné porozumění překládaného dokumentu. Pokud navíc překladač natrénujeme podle konkrétních potřeb našich zákazníků, poskytuje perfektní kombinaci rychlých a z hlediska nákladů úsporných překladů. Takto speciálně natrénovaný překladač může pochytit kontext celých vět ještě před jejich samotným překladem, což dá ve výsledku nejen vysoce kvalitní překlad, ale téměř není možné rozeznat, jestli text překládal ještě překladač (stroj) nebo už překladatel (člověk). Jak probíhá doménová adaptace překladače jsme psali v tomto článku

Kdy použít strojový překlad?

Strojový překlad použijte, pokud je pro Vás dostačující získání obecného povědomí a pochopení překládaného textu, například u manuálů, prezentací, aktualit na sociálních sítích nebo diskusních fór, překladač je vhodný i pro překlad webového obsahu a webových stránek. 

Kdy raději použít profesionální překlad?

Profesionální překladatel a jeho překlad je vhodný (a nutný) zejména pro texty, u kterých má kvalita naprosto klíčový význam, jako jsou smlouvy, výroční zprávy, lékařská nebo právní dokumentace, tiskové zprávy apod. 

Překladač nikdy nemůže všechno přeložit správně z jednoho velmi prostého důvodu, a sice, že vstupní věta není jednoznačná. V každém jazyku jsou víceznačnosti, spousta vět předpokládá určitou znalost kontextu, buď z předchozího kontextu, článku nebo z všeobecných znalostí. Může docházet k záměně podmětu a předmětu, aktiva a pasiva, špatnému pochopení struktury věty nebo špatnému pochopení významu konkrétního slova. Řadu vět je obtížné správně pochopit a přeložit i pro zkušeného člověka, protože zdrojová věta nemusí vždy obsahovat všechny informace potřebné pro správný překlad. Většinu vět je možné přeložit několika různými způsoby a všechny jsou správné, jen jsou některé například méně vhodné v daném kontextu nebo stylisticky. Překladač není náhradou za soudního překladatele. Překladač je (užitečný) nástroj plnící nějaký konkrétní úkol, pro který je připraven.

notebookandpen_wide.png (818 KB)