Druhy překladačů

První překladače
Některé překladače používají dnes již zastaralou technologii jednoduchého překladu po slovech či krátkých slovních spojeních, tento přístup byl typický pro první pokusy se strojovým překladem na konci minulého století.

Frázové překladače
Už 15 let se používá přístup založený na velkých korpusech paralelních i jednojazyčných dat, ze kterých se vytvářejí statistické překladové a jazykové modely umožňující z mnoha různých možností podle kontextu zvolit s jistou pravděpodobností tu nejvhodnější variantu. Tento přístup používá většina komerčních překladačů včetně Google Translate, Microsoft Bing nebo i Lingea překladač např. na https://prekladac.lingea.cz/.

Neuronové překladače
Frázové překladače jsou dnes postupně nahrazovány řešeními založenými na neuronových sítích využívajících umělé inteligence a strojového učení. Firma Google spustila první překladače této nové generace v roce 2017. My se těmito postupy zabýváme už od roku 2016 a nyní představujeme vlastní řešení. Od srpna 2017 jsme navíc spustili zcela nový projekt zaměřený na vysoce kvalitní překladače mezi slovanskými jazyky, který finančně podpořilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci grantové výzvy ICT.